Lubelscy Seniorzy w akcji!

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej im. JANA PAWŁA II serdecznie zaprasza do udział w projekcie pt. „Lubelscy seniorzy w akcji!”. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

do pobrania:

Formularz ASOS Zamość
Biuletyn60+
Vademecum Seniora